מגיל 18 - 12 שנות לימוד חובה.

שכר: 31.9...

חברה: דואר ישראל.

מודיעין - ירושלים

פועל/ת רמפה

מגיל 18 - 12 שנות לימוד חובה.

שכר: 30.9...

חברה: דואר ישראל.

מודיעין - ירושלים

קושרי שקים