מגיל 18 - 12 שנות לימוד חובה.

שכר: 29.1...

חברה: דואר ישראל.

מודיעין - ירושלים

ממיינים