מגזין תעסוקה חוק איסור פיטורי עובדת בהריון

חוק איסור פיטורים לעובדת בהריון

1904 גולשים היו כאן שתפו מאמר:
חוק איסור פיטורים לעובדת בהריון

פיטור עובדת בהריון בגלל הריונה הינו אפליה והוא אסור על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, על כן חל איסור על מעסיק לפטר עובדת בהריון בגלל הריונה, החל מיום עבודתה הראשון.

לא רק בגלל סיבת ההריון

כאמור אם הפיטורים הם מנימוק הסיבה של ההריון הם מהווים עבירה על החוק בגין היותם אפליה וזה נאסר על פי חוק כבר מיום עבודתה הראשון של העובדת. במידה ויש לה ותק של לפחות 6 חודשים באותו מקום עבודה ואצל אותו מעסיק חל עליו איסור לפטר אותה "מכל סיבה שהיא" ואפילו אינה קשורה להריון. אא"כ יקבל אישור מיוחד על כך מהממונה על חוק עבודת הנשים במשרד העבודה והרווחה.

החוק השני חל עליו גם כאשר הודעת הפיטורים קדמה לסיום תקופת 6 החודשים הראשונים של עבודתה כאשר פיטוריה בפועל חלו לאחר מלאות 6 החודשים. לרבות אי ידיעת המעסיק על הריונה בעת קבלת ההחלטה לפטר אותה קודם חלות 6 החודשים.

איסור ההודעה על פיטורים כולל גם הודעה על פיטור העובדת שתחול רק לאחר תום 60 הימים המוגנים שנותן לה החוק לאחר לידתה.

נקיטת צעדים של העובדת כנגד המעסיק המפטר

מבחינת החוק לאחר שנעשו פיטורים כאלו שלא כדין אין להם שום תוקף והעובדת אינה מפוטרת. ולא עוד אלא שלרשותה עומדים צעדים לנקיטה כנגד המעסיק. ראשית עליה להגיש תלונה נגדו ביחידת האכיפה של חוקי העבודה. בנוסף היא צריכה להגיש כנגדו תביעה בבית הדין לענייני עבודה לתביעת פיצויים בגובה השכר ושאר ההטבות שהיתה זכאית בהן לרבות תקופת הפיטורים שכאמור לא נכנסו לשום תוקף.

במידה וסיבת הפיטורים הינה עצם ההריון רשאית העובדת לתבוע פיצוי נוסף מכח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. בתביעה זו יבחנו הוכחות שני הצדדים – של העובדת שמוכיחה כי לא היתה שום סיבה נוספת לפיטוריה מלבד ההריון ומאידך של המעסיק המוכיח חפותו בטענה שלא ההריון היה הגורם לכך כי אם סיבות אחרות שינפיק.

מה מוטל על העובדת כלפי המעסיק בתקופת הריונה?

עובדת המגיעה לחודש החמישי להריונה נדרשת להודיע למעסיק עליו. הודעה זו למעסיק כאמור תחיל עליו את החוק האוסר לפטר אותה או אפילו רק להודיע לה על פיטוריה. אולם לא תאסור עליו לזמן אותה לשימוע במהלך ההריון אם אינו קשר לפיטורים בפועל או הודעתם.